Slimbouwen door RVO erkend als circulaire methodiek

Slimbouwen kan met trots melden dat we sinds 27 december 2019 door RVO worden erkend als circulaire methodiek en daarmee dat bedrijven die deze methodiek omarmen in aanmerking te kunnen komen voor aanzienlijke investeringssubsidies als MIA/VAMIL. Vooralsnog geldt de erkenning voor het bouwdeel gevels.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/miavamil/circulaire-utiliteitsgebouwgevel

Slimbouwen beschikt over een keurmerk dat aan gevelsystemen kan worden verleend. Daarmee wordt richting gegeven aan een duurzame en circulaire oplossing. De overheid beloont dit met een forse subsidie. Voor opdrachtgevers een beloning voor een circulaire keuze, voor gevelleveranciers een middel om opdrachtgevers te laten kiezen voor hun van een Slimbouwen keurmerk voorziene circulaire oplossingen.

Project Waalhaven nadert voltooiing

Slimbouwen heeft actief geadviseerd bij de voorbereiding van een industrieel gebouw in de Waalhaven Rotterdam. Het betreft een kantoor met hal naar een ontwerp van RoosRos. Constructeur is IMD. Opdrachtgever is Altrad Hertel, een groot Frans concern. In dit project is de projectvoorbereiding geheel conform Slimbouwen uitgevoerd met de bedrijven die het werk ook zijn gaan maken. Daarbij is een heel bijzondere totaal niet op prijs gebaseerde selectiemethode gevolgd. De bedrijven die bij de uitvoering waren betrokken zijn o.a. Van Berlo voor de fundering en BG- vloer, Dijkstaal voor de staalconstructie, de geslote gevel en het dak, Alkondor voor de transparante geveldelen, Kuijpers voor de installaties, Kwakman voor de afbouw en Oranjedak voor de isolatie en afdichting van het dak.

Na wat aanloopproblemen met een vermeende bom uit de tweede wereldoorlog is de bouw in april 2019 o.l.v. een externe projectleider van start gegaan en gebracht tot wat het nu is. Er was in dit project geen hoofdaannemer, wel is een aannemer ingeschakeld om de projectleider te ondersteunen m.b.t. de dagelijkse aansturingen. Binnenkort volgt een evaluatie m.b.t. de opgedane ervaringen. Oplevering volgt na de winter.

Overleg met RVO

Slimbouwen is in overleg met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitvoerder van o.a. subsidieregelingen) om de Slimbouwen Bouw- en Procesdelen ( (Ontwerp), Casco, Gebouwschil, Installatie en Afbouw/Interieur) indien voorzien van het Slimbouwen Keurmerk®, in de toekomst op de Milieulijst te plaatsen. Dit betekent dat de opdrachtgevers die investeren in deze gebouwdelen belastingvoordelen kunnen krijgen. Hetgeen de toepassing van de producten met een SlimbouwenKeurmerk® stimuleert.

Ontwikkeling woongebouw Amsterdam op koers

De ideeën rondom Slimbouwen vormt een basis voor de ontwikkeling van een project met 240 microwoningen. Het gaat om een project op een postzegellocatie. Het mooie van deze bijzondere opgave is dat er weinig anders mogelijk is, dan dit project industrieel aan te pakken. Koren op de Slimbouwen molen dus. Nadere berichten volgen zodra opdrachtgever ermee naar buiten kan komen.

Start realisatie Bedrijfsgebouw Waalhaven

Slimbouwen adviseert actief bij de voorbereiding van een industrieel gebouw in de Waalhaven Rotterdam. Het betreft een kantoor met hal naar een ontwerp van RoosRos. Constructeur is IMD. Opdrachtgever is Altrad Hertel, een groot Frans concern. In dit project is de projectvoorbereiding geheel conform Slimbouwen uitgevoerd met de bedrijven die het werk binnenkort gaan maken. Het gaat om bedrijven als Van Berlo voor de fundering en BG- vloer, Dijkstaal voor de staalconstructie, de geslote gevel en het dak, Alkondor voor de transparante geveldelen, Kuijpers voor de installaties, Kwakman voor de afbouw en Oranjedak voor de buitenafwerking van het dak. De vergunning is recent verleend. Start bouw volgt zeer snel.

Slimbouwen kiest koers

Na een jaar van herbezinning heeft Slimbouwen met steun van aangeslotenen een goede basis kunnen leggen waarmee we de toekomst in kunnen. Bijgaande een lijst van deelnemers tot nu toe. We verwachten de komende tijd dit bestand verder uit te kunnen bouwen. Hoe groter we worden des te meer we kunnen organiseren. Om daarmee onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. De nieuwe website www.slimbouwen.nl komt nu snel beschikbaar. Wij zullen u graag betrekken met het werven van bedrijven en personen met wie u samenwerkt in de productieketen om het Slimbouwen netwerk verder te versterken.