Project Waalhaven nadert voltooiing

Slimbouwen heeft actief geadviseerd bij de voorbereiding van een industrieel gebouw in de Waalhaven Rotterdam. Het betreft een kantoor met hal naar een ontwerp van RoosRos. Constructeur is IMD. Opdrachtgever is Altrad Hertel, een groot Frans concern. In dit project is de projectvoorbereiding geheel conform Slimbouwen uitgevoerd met de bedrijven die het werk ook zijn gaan maken. Daarbij is een heel bijzondere totaal niet op prijs gebaseerde selectiemethode gevolgd. De bedrijven die bij de uitvoering waren betrokken zijn o.a. Van Berlo voor de fundering en BG- vloer, Dijkstaal voor de staalconstructie, de geslote gevel en het dak, Alkondor voor de transparante geveldelen, Kuijpers voor de installaties, Kwakman voor de afbouw en Oranjedak voor de isolatie en afdichting van het dak.

Na wat aanloopproblemen met een vermeende bom uit de tweede wereldoorlog is de bouw in april 2019 o.l.v. een externe projectleider van start gegaan en gebracht tot wat het nu is. Er was in dit project geen hoofdaannemer, wel is een aannemer ingeschakeld om de projectleider te ondersteunen m.b.t. de dagelijkse aansturingen. Binnenkort volgt een evaluatie m.b.t. de opgedane ervaringen. Oplevering volgt na de winter.