De stichting

De Stichting Slimbouwen is in 2005 opgericht. Destijds om de krachten van enkele voortvarende met name industriële bedrijven te bundelen. In die tijd is veel gedaan aan het verspreiden van de boodschap. Met name in de bouwwereld zelf. Tevens zijn er gesteund door subsidieprogramma’s veel producten en concepten ontwikkeld. Samen met de gerealiseerde projecten heeft dat Slimbouwen gemaakt tot wat het nu is.

In feite een succesvol traject waarbij hardop de discussie is gevoerd of de stichting nu klaar was?

In een groep van Slimbouwen aanhangers en betrokkenen is onder andere gesteld dat de focus van intern nu meer naar extern zou moeten. Van product ontwikkeling naar vraag ontwikkeling, van industrie naar opdrachtgevers.

De stichting Slimbouwen kan projecten initiëren en begeleiden. Hiermede komt het Slimbouwen-netwerk in actie en is daarmee werkzaam in de praktijk van bouwontwikkeling, bouwproces en exploitatie.

Dat is wat de stichting nu doet. In een Blue paper zijn de lijnen uitgezet.

Om die doelen te kunnen bereiken moeten wel kosten worden gemaakt. Daarbij is de stichting gebaat bij een breed draagvlak. Voorheen ondersteunden enkele initiatiefnemers met een grote bijdrage het werk van de stichting. Nu wordt ervoor gekozen om een bescheiden bijdrage te vragen aan een grote groep bedrijven. Een soort corporate crowd funding derhalve.

De € 200,- per jaar wordt aangewend voor collectieve doelen. Deelnemers worden vierjaarlijks geïnformeerd middels een nieuwsbrief, tussentijds als daar aanleiding voor is. Er worden op beperkte schaal en vaak in samenwerking met gelijkgestemden ook bijeenkomsten, excursies georganiseerd. We komen in elk geval minimaal een keer per jaar bijeen om over actuele onderwerpen en toekomst te informeren en debatteren. En uiteraard mogen (alleen) betalende supporters hun aansluiting ook actief uitdragen, bijvoorbeeld op de site of op briefpapier.

De stichting beheert ook een keurmerk Slimbouwen, waarmee bedrijven kunnen laten zien dat ze in staat zijn om Slimbouwen trajecten in te vullen. De Stichting zal ook een site onderhouden waarop producten en betrokkenen in de etalage kunnen worden gezet.

De stichting maakt nadrukkelijk geen selectie van partijen. Dat is aan de opdrachtgevers zelf.