Voorbereidingsproces

Een goed Slimbouwen proces begint aan de voorkant. Je bouwt met nevenaannemers voor casco, omhulling, installaties en afbouw, maar je betrekt die disciplines al heel vroeg in het proces.

Dat begint bij een goede invulling van de bouwregie. Die functie kan worden verzorgd door een architect of een aannemer. Er zijn ook goede en grootschalige voorbeelden zoals de Venco Campus in Eersel, waarbij een bouwregisseur de complete bouw op basis van een ontwerp met nevenaannemers realiseerde.

Elk project begint met een ruimtelijk plan, een schetsontwerp, op basis waarvan het uitvoeringsproces in deelprocessen (casco, omhulling, installaties, afbouw) wordt opgeknipt. Tevens te voorzien van principes voor wat betreft de bouwtechniek en het proces. We maken dan een soort script, schetsboek, net zoals bij het maken van een film.

Techniek moet namelijk het proces faciliteren, bijvoorbeeld zodat de installateur nog maar één keer op het werk hoeft te komen.

De volgende stap is dat per deelproces de nevenaannemers worden uitgenodigd met de intentie om helemaal vooraan in het proces, als er nog geen offerte is gemaakt, al een commitment aan te gaan. Soms op uitnodiging, soms na enkele ‘sollicitatiegesprekken’.

Met de geselecteerde partijen wordt vervolgens op basis van intentieverklaringen naar een budgetprijs en begroting toegewerkt, de prijzen en de contracten volgen later. Er wordt in dat stadium wel tijd en kennis geïnvesteerd, in ontwerp, bouwvoorbereiding, begrotingen, meedenken over demarcaties en het totale project en proces. Maar dat alles vanuit een preferente positie, op basis van wederzijds vertrouwen en niet in concurrentie. Vervolgens krijgt het team gezamenlijk het werk in de vingers en komt er na bijvoorbeeld 4-5 bijeenkomsten een VO+ met specificaties van de leveranciers en eventueel een BIM model.

Daarop volgt een fiat van de opdrachtgever en het contracteren. Wellicht volgt in dat stadium nog een gezonde open kritische blik op het budget en wellicht vervallen er in dat stadium nog posten, maar uitknijpsessies (hetzelfde voor minder) zijn uit den boze.