Aanmelden

De Stichting kan meer doen naarmate er meer partijen zijn aangesloten en deze de stichting financieel ondersteunen.

Of de beweegredenen om aan te sluiten nu liggen op het overtuigde geloof in Slimbouwen, het bijdragen aan de maatschappelijk meerwaarde (als MVO daad) of omdat men er zakelijk voordeel van denkt te hebben.

Als je geloof hebt dat Slimbouwen meer kwaliteit en maatschappelijke bijdrage levert en aldus de bouw op een hoger plan tilt.

Bekrachtig dan je steun met een duurzame donatie van € 200,- per jaar. Opzeggen kan jaarlijks voor 31 december.