13 april 2022: ActiveHouse symposium

De Doelen Rotterdam

Slimbouwen is partner van Active House NL, dat onderdeel uitmaakt van Active House International. Active House is een internationaal breed gedragen visie op het bouwen van gezonde gebouwen met als uitgangspunt dat de aspecten comfort, energie en milieu zodanig in balans zijn, dat het best denkbare binnenklimaat in een gebouw ontstaat. Omdat het niet om gebouwen maar om gebruikers draait. Active House is complementair aan Slimbouwen. Dat het een goed huwelijk is, blijkt o.a. uit de twee HoTT projecten die Jos Lichtenberg realiseerde waar beide visies een centrale rol speelden.

Op 13 april 2022 zal Active House Nederland gastheer zijn voor het 8ste Internationale Active House Symposium in De Doelen in Rotterdam. Met als thema:

Hoe kun je circulair en betaalbaar renoveren, waarbij gezondheid, comfort en de bewoner niet uit het oog worden verloren’.

Een greep uit de sprekers:

  • Borislava Woodford (New European Bauhaus) namens Europese Commissie
  • Corrine Mandin (CSTB) over Indoor Air Quality (IAQ) after renovation
  • Michel Baars (New Horizon) over circulariteit en Urban Mining
  • Wouter van Marken Lichtenbelt (Universiteit Maastricht) over de relatie tussen gezondheid en comfort
  • Song Yehao met een inspirerende architectonische afsluiting

Slimbouwen levert daarnaast de moderator voor een break-out sessie over projecten die inspireren. Onze voorzitter Jos Lichtenberg zal daarbij ingaan op het Living Lab 040 dat ook bol moet gaan staan van Slimbouwen en Active House.

Kortom, 13/4 wordt een dag vol kennisdeling en inspiratie rondom thema’s die op het moment de actualiteit beheersen. Slimbouwen beveelt deze dag graag van harte aan.

Voor aanmelden en meer informatie over het Symposium klikt u hier.

HoTT 2.0

Afgelopen jaar werd HoTT 2.0 gerealiseerd. Het House of Tomorrow Today uit 2014 in Sterksel heeft dus een opvolger. Dit maal in het Limburgse Montfort. Waar HoTT in Sterksel nog wat exclusief instak, is bij HoTT 2.0 meer aandacht geweest voor het financieel bereikbaar maken van Active House principes, d.w.z. veel aandacht voor woonkwaliteiten als licht, lucht, gezondheid, comfort, uiteraard gecombineerd met brede aandacht voor milieu en energie. Onderdeel daarvan is een ventilatiesysteem gebaseerd op natuurlijke aanvoer (systeem C) en waarbij Duco en Velux samenwerken. Interessant is de wijze waarop daarmee oververhitting in de zomer kan worden voorkomen. Dit maal gaat het om een houtbouwwoning (voornamelijk houtskeletbouw, deels CLT), waarbij het hout deel uit maakt van de beleving en niet is verborgen achter metselwerk. Conform het Slimbouwen recept zijn ook hier de leidingen ontkoppeld. Na plaatsing van een HSB/CLT casco volgde een installatiefase. In de afbouwfase zijn de installaties weer aan het oog onttrokken met een verlaagd plafond en voorzetwanden. Alles op een wijze waarbij de leidingen bereikbaar blijven. De beelden zijn van tijdens de bouw en laten wat zien van de leidingen vóór de afbouw.

Nieuwbouw Altrad Hertel Industrial Services opgeleverd

Slimbouwen adviseerde actief bij de voorbereiding van een industrieel gebouw in de Waalhaven Rotterdam, datcenkele maanden geleden is opgeleverd. Het betreft een kantoor met hal naar een ontwerp van RoosRos. Constructeur is IMD. Opdrachtgever is Altrad Hertel, een groot Frans concern. In dit project is de projectvoorbereiding geheel conform Slimbouwen uitgevoerd. Het gaat om bedrijven als Van Berlo voor de fundering en BG-vloer, Dijkstaal voor de staalconstructie, de geslote gevel en het dak, Alkondor voor de transparante geveldelen, Kuijpers voor de installaties, Kwakman voor de afbouw en Oranjedak voor de buitenafwerking van het dak. Het bouwmanagement werd verzorgd door Ad van der Heijden. Door de aanpak is een aanmerkelijke reductie op de oorspronkelijke kostenraming gerealiseerd in een gebouw dat klaar is voor de toekomst.

RoosRos

Brandveiligheid als onderdeel van Sociale Duurzaamheid

Brandveiligheid is een onderwerp dat zwaarder geagendeerd moet worden. Kennelijk is het moeilijk om aandacht hiervoor te krijgen bij participanten in het bouwproces. Vandaar dat Jos Lichtenberg sinds enkele jaren actief is met een platform dat een basis zoekt voor een economisch waardemodel. Vermeden risico’s vertegenwoordigen immers waarde en de gedachte is om opdrachtgevers en andere participanten op economische gronden te bewegen tot het maken van veilige keuzes bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van gebouwen. Een gedachte die aansluit bij het exploitatiedenken dat ook binnen Slimbouwen wordt gepropageerd. Het nieuws hier is dat het platform recent is omgezet in een stichting onder de naam ‘De Economie van Brandveiligheid’.

Een andere exponent van de brandveiligheid is het onderzoek naar de veiligheid van Nederlandse woongebouwen, dit n.a.v. de grote brand in Londen in 2017. Daarbij acteert de BV Nederland teleurstellend traag. Jos publiceert regelmatig over dit onderwerp en ook nu heeft hij mede n.a.v. ontwikkelingen in de ‘Grenfell Tower Inquiry’ geinventariseerd hoe ons veiligheidssysteem m.b.t. brandveiligheid in elkaar steekt. Daarbij komen opmerkelijk veel manco’s of potentiele manco’s naar boven met opmerkelijke voorbeelden uit het Engelse onderzoek. Hij heeft er een Blog over geschreven. Via deze link kom je bij die Blog.

LivingLab 040

Al vast een vooraankondiging van een initiatief in Eindhoven. Monique Donker en Jos Lichtenberg hebben samen met de gemeente Eindhoven, het initiatief genomen voor een Living Lab. De officiële publiciteit daaromtrent zal spoedig volgen en wel na afsluiting van de contracten. Het gaat om de realisatie van ca. 100 woningen in het kader van een zoektocht naar het betaalbaar kwalitatief hoogstaand wonen in de compacte stad van de toekomst. Het lab staat 15 jaar ter beschikking en daagt daarmee uit m.b.t. flexibiliteit, verplaatsbaar, demontabiliteit. Daarnaast m.b.t. nieuwe verdienmodellen als as a service, leasing en andere roerende financieringsvormen. Nagenoeg alles wat ons maatschappelijk bezighoudt, is inzet bij deze zoektocht naar het wonen van de toekomst. Denk aan energie, mobiliteit, water, hittestress, gezondheid, toegankelijkheid, inclusie, circulariteit, et cetera. Slimbouwen is impliciet vanuit de inhoud betrokken bij het lab. Omdat het kan bijdragen op veel van de genoemde thema’s. Het bewoonde Lab stelt zich open voor bedrijven die hun eigen ontwikkelingen willen toetsen, door ontwikkelen, verbeteren of voor bedrijven die kennis willen ontwikkelen en onderzoek willen uitvoeren dan wel daarbij betrokken willen zijn. De eerste 10-15 woningen, afkomstig van meerdere leveranciers, worden nu als een eerste fase voorbereid. De spelregels voor deelname worden nog opgesteld, maar bij interesse kun je voor fase 2 en daarna, natuurlijk al even bij ons dan wel de initiatiefnemers informeren.

Slimbouwen overlegt met RVO

Nadat Slimbouwen erin geslaagd is samen met de gevelbouworganisatie VMRG de Circulaire Gevel voor Utiliteitsgebouwen op de milieulijst geplaatst te hebben gekregen is er een vervolgoverleg gestart. Voorgesteld is om de regelingen voor investeringsaftrek (VAMIL en MIA), uit te breiden naar de circulaire gevels voor de Woningbouw. Slimbouwen heeft alle vereisten voor de regeling opgenomen in een aanpak met het Slimbouwen Keurmerk en begeleidt bedrijven bij de subsidieaanvraag en het behalen van het merk.

Ook heeft Slimbouwen voorgesteld dat de regelingen beschikbaar zouden moeten komen voor de onderdelen van het Slimbouwenmodel: Ontwerp, Casco, Gebouwschil (Gevel-Dak), Inbouw en Exploitatie. Binnenkort krijgen we antwoord van RVO op onze ideeën.

Programma

We organiseren bijeenkomsten rondom Slimbouwen bouwprojecten. Het moment van bezoeken is afhankelijk van gastheer en bouwvorderingen. Aangeslotenen krijgen hiervan bericht.

Slimbouwen heeft het in zich om partijen in een sterkere rol in het bouwproces te zetten. Voor 2020 wordt een event voorbereid om met elkaar en met enkele inspirerende deskundigen in discussie te gaan over hoe je als leverancier van een casco, gevel, dak, installatie of afbouwsysteem, een sterkere lucratieve positie kunt krijgen. Aan de ontwerptafel, maar ook in het bouwproces en zelfs tijdens de gebruiksfase.

Slimbouwen door RVO erkend als circulaire methodiek

Slimbouwen kan met trots melden dat we sinds 27 december 2019 door RVO worden erkend als circulaire methodiek en daarmee dat bedrijven die deze methodiek omarmen in aanmerking te kunnen komen voor aanzienlijke investeringssubsidies als MIA/VAMIL. Vooralsnog geldt de erkenning voor het bouwdeel gevels.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/miavamil/circulaire-utiliteitsgebouwgevel

Slimbouwen beschikt over een keurmerk dat aan gevelsystemen kan worden verleend. Daarmee wordt richting gegeven aan een duurzame en circulaire oplossing. De overheid beloont dit met een forse subsidie. Voor opdrachtgevers een beloning voor een circulaire keuze, voor gevelleveranciers een middel om opdrachtgevers te laten kiezen voor hun van een Slimbouwen keurmerk voorziene circulaire oplossingen.