Slimbouwen kiest koers

Na een jaar van herbezinning heeft Slimbouwen met steun van aangeslotenen een goede basis kunnen leggen waarmee we de toekomst in kunnen. Bijgaande een lijst van deelnemers tot nu toe. We verwachten de komende tijd dit bestand verder uit te kunnen bouwen. Hoe groter we worden des te meer we kunnen organiseren. Om daarmee onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. De nieuwe website www.slimbouwen.nl komt nu snel beschikbaar. Wij zullen u graag betrekken met het werven van bedrijven en personen met wie u samenwerkt in de productieketen om het Slimbouwen netwerk verder te versterken.