Slimbouwen is een vernieuwende visie op het bouwproces en op vastgoed als product en dienst.

Slimbouwen leidt aantoonbaar tot kostenverlaging en voegt tegelijk waarde toe. Meer voor minder derhalve. Met Slimbouwen worden gebouwen industrieel vervaardigd. Ze zijn daardoor aanmerkelijk goedkoper bij een hoger kwaliteitsniveau. Het bouwproces (montage) verloopt bovendien aanmerkelijk sneller en er heerst rust op de bouwplaats. Bouwen wordt weer leuk. Het vastgoed is tevens beter exploitabel o.a. door aanpasbaarheid en circulariteit. De dubbelschalige vloeren en wanden bieden ruimte voor leidingen en door de bereikbaarheid ervan wordt de aanpasbaarheid van het gebouw bepaald. Deze vloeren en wanden zijn veel lichter dan de conventionele massieve producten. Ze zorgen daarmee voor een enorme materiaalreductie. Het gebouw speelt daarmee, naast maatschappelijke waarden, primair in op de gebruiker in plaats van dat de cliënt zich moet schikken in de beperkingen van het gebouw.

De stichting zit momenteel in een transitie. Het doel was sinds de oprichting om de bouwwereld van binnenuit te veranderen. We zijn nu op een punt gekomen dat het bewijs al in zo'n 100 projecten is geleverd. Daarom verzetten we nu de bakens richting opdrachtgevers en gebruikers. Samen met hun, maar natuurlijk ook met ons bestaande netwerk, willen we laagdrempelig een platform creëren. Daarmee kunnen we de krachten bundelen en sneller groeien.

English

Slimbouwen (Slim in Dutch means clever/smart, bouwen means "to build") is an innovative view regarding both the building process and real estate as a product and service.

Slimbouwen leads evidence based to cost reduction and at the same time it adds value: Less is more. Based on Slimbouwen, buildings are manufactured industrially. They are therefore low cost at a higher quality level. The construction process (assembly) is fast and smooth. Building is fun again. The real estate is easier to operate, among other things, by its adaptability and circularity. The double-scale floor slabs and partitions create space for services and by their accessibility these building parts are crucial in obtaining adaptability. It also results into a significant material reduction. Besides social values the building primarily facilitates the user. Instead of the client having to comply with the limitations of the building.

The foundation is currently in a transition. Up to now the foundations goal was to change the construction industry itself. We have now reached a point where the evidence has already been delivered in about 100 projects. That's why we now refocus on clients and users. Together with them, but of course also with our existing network, we'll create a community in order to move together and to grow faster.