Programma

We organiseren bijeenkomsten rondom Slimbouwen bouwprojecten. Het moment van bezoeken is afhankelijk van gastheer en bouwvorderingen. Aangeslotenen krijgen hiervan bericht.

Slimbouwen heeft het in zich om partijen in een sterkere rol in het bouwproces te zetten. Voor 2020 wordt een event voorbereid om met elkaar en met enkele inspirerende deskundigen in discussie te gaan over hoe je als leverancier van een casco, gevel, dak, installatie of afbouwsysteem, een sterkere lucratieve positie kunt krijgen. Aan de ontwerptafel, maar ook in het bouwproces en zelfs tijdens de gebruiksfase.

Overleg met RVO

Slimbouwen is in overleg met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitvoerder van o.a. subsidieregelingen) om de Slimbouwen Bouw- en Procesdelen ( (Ontwerp), Casco, Gebouwschil, Installatie en Afbouw/Interieur) indien voorzien van het Slimbouwen Keurmerk®, in de toekomst op de Milieulijst te plaatsen. Dit betekent dat de opdrachtgevers die investeren in deze gebouwdelen belastingvoordelen kunnen krijgen. Hetgeen de toepassing van de producten met een SlimbouwenKeurmerk® stimuleert.

Ontwikkeling woongebouw Amsterdam op koers

De ideeën rondom Slimbouwen vormt een basis voor de ontwikkeling van een project met 240 microwoningen. Het gaat om een project op een postzegellocatie. Het mooie van deze bijzondere opgave is dat er weinig anders mogelijk is, dan dit project industrieel aan te pakken. Koren op de Slimbouwen molen dus. Nadere berichten volgen zodra opdrachtgever ermee naar buiten kan komen.

Start realisatie Bedrijfsgebouw Waalhaven

Slimbouwen adviseert actief bij de voorbereiding van een industrieel gebouw in de Waalhaven Rotterdam. Het betreft een kantoor met hal naar een ontwerp van RoosRos. Constructeur is IMD. Opdrachtgever is Altrad Hertel, een groot Frans concern. In dit project is de projectvoorbereiding geheel conform Slimbouwen uitgevoerd met de bedrijven die het werk binnenkort gaan maken. Het gaat om bedrijven als Van Berlo voor de fundering en BG- vloer, Dijkstaal voor de staalconstructie, de geslote gevel en het dak, Alkondor voor de transparante geveldelen, Kuijpers voor de installaties, Kwakman voor de afbouw en Oranjedak voor de buitenafwerking van het dak. De vergunning is recent verleend. Start bouw volgt zeer snel.

Slimbouwen kiest koers

Na een jaar van herbezinning heeft Slimbouwen met steun van aangeslotenen een goede basis kunnen leggen waarmee we de toekomst in kunnen. Bijgaande een lijst van deelnemers tot nu toe. We verwachten de komende tijd dit bestand verder uit te kunnen bouwen. Hoe groter we worden des te meer we kunnen organiseren. Om daarmee onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. De nieuwe website www.slimbouwen.nl komt nu snel beschikbaar. Wij zullen u graag betrekken met het werven van bedrijven en personen met wie u samenwerkt in de productieketen om het Slimbouwen netwerk verder te versterken.