Programma 2019

Nadere berichten over data volgen spoedig. We werken nu aan:

  • Een bijeenkomst over leasegevels in het voorjaar. Wat betekent het als je producten niet meer verkoopt, maar ter beschikking stelt. Voor circulariteit, voor de financiële positie van de klant, voor de eigen financiële positie, voor de techniek. Het wordt een bijeenkomst met projectbezoek, alsmede een discussie over dit onderwerp.
  • Een excursie samen met Active House en Booosting aan de nieuwbouw in Het Dorp te Arnhem. Sinds enkele jaren wordt werk gemaakt van ‘Academy Het Dorp’. Daarin werken bedrijven en kennisinstellingen aan oplossingen voor mensen met een beperking. Hoe kan technologie bijdragen aan zelfregie en een inclusieve samenleving? Gebouw A, de nieuwbouw, is een eerste stap. Datum afhankelijk van de projectvoortgang, waarschijnlijk rondom de bouwvak.
  • Een excursie naar bovengenoemd project van Altrad/Hertel in de Waalhaven. Planning eveneens rondom de bouwvak. Daar zullen we specifiek ingaan op het voorbereidingsproces en hoe dat wordt ervaren. Op dat punt zijn er namelijk voortschrijdende inzichten te melden. We nodigen ook een jurist uit om iets te vertellen over aanbestedingsvormen die aansluiten bij Slimbouwen. Wat zijn de vrijheden en wat de beperkingen.

Overleg met RVO

Slimbouwen is in overleg met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitvoerder van o.a. subsidieregelingen) om de Slimbouwen Bouw- en Procesdelen ( (Ontwerp), Casco, Gebouwschil, Installatie en Afbouw/Interieur) indien voorzien van het Slimbouwen Keurmerk®, in de toekomst op de Milieulijst te plaatsen. Dit betekent dat de opdrachtgevers die investeren in deze gebouwdelen belastingvoordelen kunnen krijgen. Hetgeen de toepassing van de producten met een SlimbouwenKeurmerk® stimuleert.

Ontwikkeling woongebouw Amsterdam op koers

De ideeën rondom Slimbouwen vormt een basis voor de ontwikkeling van een project met 240 microwoningen. Het gaat om een project op een postzegellocatie. Het mooie van deze bijzondere opgave is dat er weinig anders mogelijk is, dan dit project industrieel aan te pakken. Koren op de Slimbouwen molen dus. Nadere berichten volgen zodra opdrachtgever ermee naar buiten kan komen.

Start realisatie Bedrijfsgebouw Waalhaven

Slimbouwen adviseert actief bij de voorbereiding van een industrieel gebouw in de Waalhaven Rotterdam. Het betreft een kantoor met hal naar een ontwerp van RoosRos. Constructeur is IMD. Opdrachtgever is Altrad Hertel, een groot Frans concern. In dit project is de projectvoorbereiding geheel conform Slimbouwen uitgevoerd met de bedrijven die het werk binnenkort gaan maken. Het gaat om bedrijven als Van Berlo voor de fundering en BG- vloer, Dijkstaal voor de staalconstructie, de geslote gevel en het dak, Alkondor voor de transparante geveldelen, Kuijpers voor de installaties, Kwakman voor de afbouw en Oranjedak voor de buitenafwerking van het dak. De vergunning is recent verleend. Start bouw volgt zeer snel.

Slimbouwen kiest koers

Na een jaar van herbezinning heeft Slimbouwen met steun van aangeslotenen een goede basis kunnen leggen waarmee we de toekomst in kunnen. Bijgaande een lijst van deelnemers tot nu toe. We verwachten de komende tijd dit bestand verder uit te kunnen bouwen. Hoe groter we worden des te meer we kunnen organiseren. Om daarmee onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. De nieuwe website www.slimbouwen.nl komt nu snel beschikbaar. Wij zullen u graag betrekken met het werven van bedrijven en personen met wie u samenwerkt in de productieketen om het Slimbouwen netwerk verder te versterken.