Slimbouwen

Rendement en continuïteit van begin tot eind...

Het Dorp

Het Dorp is een woongemeenschapswijk in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige beperking. Tijdens de  feestweek ‘Het Dorp 50 jaar’ zijn de eerste pilotwoningen geopend voor het publiek. De pilotwoningen vervullen de uitvoering van de eerste fase van het masterplan ‘Een Bijzonder Gewone Wijk’. Mede door de slimme organisatie, korte bouwtijd, hoge mate van flexibiliteit en duurzaamheid heeft het kernteam voor hun prestaties het Slimbouwen project Keurmerk in ontvangst mogen nemen.

Daarnaast werd het project in 2013 uitgeroepen tot Slimste project en kreeg het in 2014 een eervolle vermelding voor de Hedy d'Anconaprijs. Kunstuur (AVRO) maakte een mooie korte video van Het Dorp met uitleg over het tot stand komen van het ontwerp en hoe de toegepaste techniek de bewoners helpt. Deze kunt u hier bekijken. 

SlimProject
Alleen de gebouwen die op niet conventionele wijze van bouwen zijn gerealiseerd kunnen in aanmerking komen voor het Slimbouwen Keurmerk. . Projecten kunnen scoren op de pijlers van FRED (Flexibiliteit, Reductie, Efficiëntie en Duurzaamheid). Het woongenot voor de gebruiker is door toepassing van allerlei slimme oplossingen aanzienlijk vergroot. Deze slimme toepassingen zijn  in samenspraak met de bewoners, de verzorgers en opdrachtgevers bedacht. Door de wijze waarop het team met elkaar heeft samengewerkt zijn er hoogwaardige, flexibele, aanpasbare en duurzame woningen bereikt. In de pilotwoningen worden nu allerlei aspecten gemeten en gemonitord om de vernieuwende bouwmethodiek te bewijzen en in vervolgwoningen verbeteringen door te kunnen voeren. De pilotwoning scoort op alle letters van FRED, maar vooral op efficiency. Het bouwproces is namelijk als zeer slim te bestempelen. Dit komt doordat de organisatie geheel afwijkend is van een traditionele bouworganisatie. Dit komt ook terug in de contractvorming en bouwvolgorde. Door de unieke samenwerking is er een bouwtijd van 15 weken gerealiseerd van start bouw tot en met oplevering.

kenmerken

Functie(s): Pilotwoning Het Dorp
Deelnemende partijen:SIZA, Archipelontwerpers, An Archi, Mobius Consult, Ibt, Thermoblock, Tricon Bouw, ENVO, Timmers elektrotechniek, Hurks geveltechniek.
Opleveringsdatum: 2012
Contactpersoon: -
Website: -

Artikelen:

Artikel Gevelbouw 2013 nr. 2

Ook slim!