Slimbouwen

Rendement en continuïteit van begin tot eind...

Waarom een keurmerk?

Om te kunnen beoordelen of een item aan de kernwaarden voldoet, heeft Slimbouwen in 2012 een keurmerk ontwikkeld voor projecten, producten en concepten; het Slimbouwen Keurmerk. Sinds 2012 zijn er al diverse keurmerken uitgereikt aan verschillende projecten en producten. Een aantal hiervan vind u in de etalage.

Slimbouwen ‘beloont’ alleen die items, die bijdragen aan het verslimmen van de bouwindustrie. Gebouwen die op niet conventionele wijze van bouwen zijn gerealiseerd, kunnen het keurmerk dragen, mits voldaan aan de vier pijlers: Flexibiliteit, Reductie van materialen en volume, Efficiency en Duurzaamheid. Voor producten en concepten wordt aangegeven in hoeverre zij een positieve bijdrage geven aan het Slimbouwen proces.

Het Slimbouwen keurmerk is niet gebaseerd op een puntensysteem. Een expertcommissie beoordeelt de door inzenders aangeboden producten of projecten op basis van een benchmark. Hierbij krijgt de inzender de kans om aan te geven waarom zijn product, project of concept uniek en innovatief is en hoe het bijdraagt aan FRED. Hierdoor wordt innovatie in de sector gestimuleerd in plaats van afgestraft.

Ook slim!

Stichting Slimbouwen

Einsteinbaan 1
Postbus 1127
3430 BC Nieuwegein
T + 31 (0)30 7509805
E infoslimbouwennl