Slimbouwen

Rendement en continuïteit van begin tot eind...

B-smart

Een innovatieve, geindustrialiseerde funderingsmethode

Hoe werkt het?

De B-smart wordt in de fabriek geboren. Daar vindt de productie en assemblage van de bekisting en wapening plaats. De kant-en klare onderdelen worden vervolgens op de bouwplaats gepositioneerd.

Daarna wordt het beton gestort, waardoor de verschillende onderdelen worden gekoppeld en de funderingsbalk zijn constructieve werking krijgt.

Het leveringspakket van de B-smart omvat ook de benodigde engineering van het funderingssysteem.

Wat zijn de voordelen?

- Arbeidsreductie van 80%. Schaarse vakmensen worden efficiënter ingezet.
- Betere arbeidsomstandigheden. Productie en assemblage is verplaatst van bouwplaats naar fabriek.

- Materiaalreductie. Besparing op beton van 30%.

- Bouwtijdreductie. Geen intervallen bij realisatie fundering. Daardoor
75% kortere wachttijd.

- Industrialisatie. De B-smart is geschikt voor productie op grote schaal.
- Universele toepasbaarheid. Eenvoudig te realiseren maatwerk.

- Vereenvoudigde logistiek. De hele fundering wordt door één partij
gemaakt. De aannemer heeft één aanspreekpunt voor de fundering.

kenmerken

Product:B-smart
Toepassing: Industrialisatie van de fundering

Bedrijf: B-invented

Kenmerken: Bouwtijdverkorting
Reductie materialen
Verbetering logistiek

Ook slim!