Slimbouwen

Rendement en continuïteit van begin tot eind...

ENDIS, kantoorgebouw

Anno 2012 is wereldwijd doorgedrongen dat de grenzen aan de ongebreidelde groei die de wereld sinds de industrialisatie kenmerkt, zo langzamerhand bereikt zijn. Om deze alomvattende problematiek het hoofd te bieden is een mentaliteitsverandering nodig. Uiteraard geldt dat ook voor de bouw. We dienen ons andere bouw- en transportwijzen  eigen te maken, anders met grondstoffen om te gaan en ons te gewennen aan spaarzaamheid.

Dit vormt in feite de kern van de ENDIS (Energie Neutraal Duurzaam In Staal) casestudies. ontstaan uit een discussie over duurzaam bouwen in relatie tot staalbouw en de behoefte om op gebouwniveau aan te tonen dat een hoge mate van duurzaamheid met staal mogelijk is middels inspirerende casestudies die volledig integraal zijn ontworpen volgens de doelstellingen van ENDIS.  Met als drijfveer het efficiënter maken van processen, het leveren van een meerwaarde en het dienen van maatschappelijke doelstellingen zoals het reduceren van materiaal- en energiegebruik.

ENDIS I kantoorgebouw

Het ENDIS kantoor is het eerste ENDIS project dat als inspiratie gediend heeft voor het op een optimale duurzame manier toepassen van staal. Uitgangspunt was een flexibel, hybride (bestemd voor meerdere functies) gebouw te ontwerpen met een vloeroppervlak van ongeveer 7000 m2. Het gebouw zal energieneutraal zijn en outstanding scoren volgens BREEAM NL.
Architectuur, constructie en energie zijn optimaal op elkaar afgestemd. Een atrium zorgt voor optimale opdeling van de ruimte (verhuurbare eenheden), een kwalitatieve ruimtelijk beleving en is een essentieel onderdeel in het passieve ventilatieconcept.

De constructie is weloverwogen gekozen waarbij  een minimaal gebruik van materiaal geresulteerd heeft in een kolommenstructuur en vloersamenstelling die bij elkaar een gewicht opleveren van niet meer dan 72 kg/m2.
De houten  holle vloeren lenen zich uistekend om het leidingverloop in de vloer te plaatsen, wat de flexibiliteit van het gebouw ten goede komt. Ten slotte is het volledige gebouw demontabel.

Het gebruik van PCM's (phase change materials) zorgt ondanks de geringe massa van het gebouw voor een accumulatief vermogen. In dit geval wordt PCM aangebracht boven het plafondeiland. Ventilatielucht wordt zo direct gekoeld en verwarmd afhankelijk van de buitensituatie.

Berekeningen betreft exploitatie en investeringskosten lieten tot slot zien dat het ENDIS kantoor een rendabele oplossing zou kunnen bieden voor een inspirerend, flexibel, duurzaam en toekomstbestendig gebouw.

Kenmerken

Project: Endis 1, Kantoorgebouw
Deelnemende partijen: van Hoogmoed Architecten, Deltastaal, Evert Vrins energieadvies, CAE Nederland bv, Inno-Experts, Heerkens van Bavel, Cofely, Movares, PAC project analyse & consultancy, Stichting Slimbouwen, Westerburgen en Raurell, Kingspan, Rainmond Weenink bedrijfsmakelaardij.
Projectomvang: 7000m2 BVO
Contactpersoon: Van Hoogmoed Architecten
Email: infoendisnl
Website: www.eindis.nl

Kenmerken:
integraal ontwerpteam
energieneutraal
demontabel
flexibel
faalkostenreducering

Details:
Doorsnede Klimaatgevel t.p.v. dak en 6e verdiepingsvloer
Doorsnede Klimaatgevel t.p.v. begane grond en eerste verdiepingsvloer

Meer informatie:
Persbericht 'Het nieuwe bouwen'

Ook slim!