Programma 2019

Nadere berichten over data volgen spoedig. We werken nu aan:

  • Een bijeenkomst over leasegevels in het voorjaar. Wat betekent het als je producten niet meer verkoopt, maar ter beschikking stelt. Voor circulariteit, voor de financiële positie van de klant, voor de eigen financiële positie, voor de techniek. Het wordt een bijeenkomst met projectbezoek, alsmede een discussie over dit onderwerp.
  • Een excursie samen met Active House en Booosting aan de nieuwbouw in Het Dorp te Arnhem. Sinds enkele jaren wordt werk gemaakt van ‘Academy Het Dorp’. Daarin werken bedrijven en kennisinstellingen aan oplossingen voor mensen met een beperking. Hoe kan technologie bijdragen aan zelfregie en een inclusieve samenleving? Gebouw A, de nieuwbouw, is een eerste stap. Datum afhankelijk van de projectvoortgang, waarschijnlijk rondom de bouwvak.
  • Een excursie naar bovengenoemd project van Altrad/Hertel in de Waalhaven. Planning eveneens rondom de bouwvak. Daar zullen we specifiek ingaan op het voorbereidingsproces en hoe dat wordt ervaren. Op dat punt zijn er namelijk voortschrijdende inzichten te melden. We nodigen ook een jurist uit om iets te vertellen over aanbestedingsvormen die aansluiten bij Slimbouwen. Wat zijn de vrijheden en wat de beperkingen.